27. Februar. 2019.

Na osnovu člana 49. stav 3. a u vezi s članom 61. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, sazivam 2. sjednicu Komisije za sigurnost koja će se održati u srijedu, 27. 02. 2019. godine s početkom u 12  sati.

 Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

  1. Usvajanje Zapisnika 1. sjednice Komisije,
  2. Informacija o stanju sigurnosti u vezi s ubistvima građanina i policajaca,
  3. Informacija o stanju u Federalnoj upravi policije,
  4. Razno.

Sjednica će biti održana u Sarajevu, u zgradi Parlamenta FBiH, Ovalna sala Gradskog vijeća 109/I, ul. Hamdije Kreševljakovića 3. tel: 033 214-071

PREDSJEDNIK KOMISIJE
        Damir Mašić, s.r.