27. Februar. 2019.

U skladu sa čl. 46. i 49. stav 3. a u vezi sa članom 75. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazivam Konstituirajuću sjednicu Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za srijedu, 27.02.2019. godine, sa početkom rada u 11.00 sati.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Konstituiranje Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine;
  2. Upoznavanje Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH o djelovanju Odbora iz prethodnog saziva (sekretarica Odbora);
  3. Definisanje smjernica za djelovanje sa akcentom na prioritizaciju obaveza;
  4. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u Sarajevu, u zgradi Parlamenta Federacije BiH, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3., u Maloj sali Gradskog vijeća 110/I.

PREDSJEDNIK ODBORA
   Dževad Adžem, s.r.