26. Februar. 2019.

Na osnovu člana 46.a u vezi sa članom 76. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH zakazujem      1 .sjednicu Odbora za boračka  i invalidska pitanja u  utorak,  26.02.2019.godine sa početkom  13 sati.Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije BiH,ulica  Hamdije Kreševljakovića broj 3, Ovalna sala broj 109 Gradskog vijeća Grada Sarajeva(1.sprat).

Za sjednicu je predložen sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Konstituiranje Odbora za boračka i invalidska pitanja,
  2. Nacrt zakona o pravima demobilisanih boraca i njihovih porodica predlagač:Klub zastupnika  DF-GS
  3. Ostala pitanja.

PREDSJENIK ODBORA
 Salko Bukvarević, s.r