09. April. 2019.

U skladu sa čl. 46. i 49. stav 3. a u vezi sa članom 72. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazivam Konstituirajuću sjednicu Odbora za denacionalizaciju i privatizaciju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za utorak, 09.04.2019. godine, sa početkom rada u 14.00 sati.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 

  1. Konstituiranje Odbora za denacionalizaciju i privatizaciju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine;
  2. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije društvenog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine za period juli – decembar 2018. godine;
  3. Tekuća pitanja.

 

Sjednica će se održati u Sarajevu, u zgradi Parlamenta Federacije BiH, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3., u Ovalnoj sali Gradskog vijeća 109/I.

 

PREDSJEDNIK ODBORA
     Ivica Pavković, s.r.