09. April. 2019.

U skladu sa čl. 46. i 49. stav 3. a u vezi sa članom 80. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazivam Konstituirajuću sjednicu Odbora za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, ekologiju i turizam Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za utorak, 09.04.2019. godine, sa početkom rada u 12.00 sati.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 

  1. Konstituiranje Odbora za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, ekologiju i turizam Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine;
  2. Prijedlog Zakona o zaštiti okoliša;
  3. Tekuća pitanja.

 

Sjednica će se održati u Sarajevu, u zgradi Parlamenta Federacije BiH, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3., u Ovalnoj sali Gradskog vijeća 109/I.

 

PREDSJEDNICA ODBORA
     Nasiha Pozder, s.r.