10. April. 2019.

Na osnovu člana 46., a u vezi s članom 63. Poslovnika o radu  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, zakazujem 1. sjednicu Komisije za informiranje, koja će se održati u srijedu, 10.04.2019.godine u 9.00 sati.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D

 

  1. Konstituiranje radnog tijela i upoznavanje sa djelokrugom, zadacima i ovlaštenjima Komisije za informiranje utvrđenih Poslovnikom o radu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH;
  2. Tekuća pitanja.

 

 Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije BiH, ulica Hamdije Kreševljakovića br.3, sala broj 320/III.

 

PREDSJEDNIK  KOMISIJE
    Samer Rešidat, s.r.