09. April. 2019.

Na osnovu člana 49. stav 3. a u vezi s članom 61. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i  Hercegovine, sazivam 3. sjednicu Komisije za sigurnost koja će se održati u utorak, 09. 04. 2019. godine s početkom u 13  sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

 D N E V N I   R E D

 

  1. Usvajanje Zapisnika 2. sjednice Komisije,
  2. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za 2015. godinu,
  3. Informacija o stanju sigurnosti na području FBiH za 2015. godinu,
  4. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za 2016. godinu,
  5. Informacija o stanju sigurnosti na području FBiH za 2016. godinu,
  6. Izvještaj o radu Federanog ministarstva unutrašnjih poslova za 2017. godinu,
  7. Informacija o stanju sigurnosti na području FBiH za period 01.01.-30.06.2017. godine,
  8. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za period 01.01. do 30.06. 2018. godine,
  9. Informacija o stanju sigurnosti na području FBiH za period 01.01.-30.06.2018. godine,
  10. Razno.

 

      Sjednica će biti održana u Sarajevu, u zgradi Parlamenta FBiH, Ovalna sala Gradskog vijeća 109/1, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

tel: 033 214-071

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE
       Damir Mašić, s.r.