10. April. 2019.

U skladu sa članom  49. stav 3. a u vezi sa članom 65. Poslovnika  Predstavničkog doma  Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, sazivam 2. sjednicu Mandatno-imunitetske komisije Predstavničkog  doma Parlamenta Federacije BiH za srijedu, 10.4.2019. godine, sa početkom rada u 9,30  sati.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:          

DNEVNI RED

  1. Verificiranje mandata zastupnicima  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

 

Sjednica će biti održana  u Sarajevu, u zgradi Parlamenta Federacije BiH, Hamdije Kreševljakovića br. 3., u Ovalnoj sali Gradskog vijeća.

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE
      Asim Kamber,s.r.