25. Mart. 2019.

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

 

 

S A Z I V A M

 

2. redovnu sjednicu  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za srijedu, 10. aprila 2019. godine koja će početi nakon završetka tematske sjednice

Za  2. redovnu sjednicu predlažem slijedeći

 

 

D N E V N I   R E D

 

 1. Prijedlog Zakona o zaštiti okoliša,
 2. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja o Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju Projekta poboljšanja energetske efikasnosti u JU Kantonalnoj bolnici Zenica,
 3. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o uajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Koridor Vc – Dio 3,
 4. Izvještaj  o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova  za 2015. godinu,
 5. Informacija o stanju sigurnosti na području FBiH za 2015. godinu,
 6. Izvještaj  o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za 2016. godinu,
 7. Informacija o stanju sigurnosti na području FBiH za 2016. godinu,
 8. Izvještaj  o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za 2017. godinu,
 9. Informacija o stanju sigurnosti na području FBiH za period 01.01.-30.06.2017. godine,
 10. Izvještaj  o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za period 01.01.-30.06.2018. godine,
 11. Informacija o stanju sigurnosti na području FBiH za period 01.01.-30.06.2018. godine,

 

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem,

 

   PREDSJEDAVAJUĆI
mr.sci. Elvir Karajbić, s.r