17. April. 2019.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (BiH), Elvir Karajbić, sastao se danas sa Nikicom Grižićem, predsjednikom Advokatske komore Federacije BiH (FBiH) i članovima Upravnog odbora Amilom-Mimicom Kunosić i Vladom Sliškovićem.

 

Predstavnici Advokatske komore FBiH upoznali su predsjedavajućeg Karajbića o problemima sa kojima se suočavaju posljednjih godina u Federaciji BiH. Posebno je naglašen problem što advokatska profesija nije ustavna kategorija, kako je to predviđeno u zemljama okruženja (Hrvatska, Srbija, Austrija), čime se daje značaj profesiji i sigurnost u obavljanju advokatske djelatnosti. Tokom sastanka je istaknut i značaj donošenja novog Zakona o advokaturi koji bi trebao biti dostavljen Parlamentu u skorijoj budućnosti.

 

Predsjedavajući Karajbić je ovom prilikom iskazao spremnost i podršku za prevazilaženje ovih problema, te naglasio da će nakon što novi Zakon o advokaturi bude dostavljen od strane ovlaštenih predlagača, biti stavljen u parlamentarnu proceduru u što kraćem roku. Predsjedavajući je također predložio da predstavnici Advokatske komore prisustvuju sastancima Klubova i radnih tijela ovoga Doma kada se bude razmatralo ovo pitanje s ciljem prezentiranja i pojašnjenja određenih nejasnoća.