08. Maj. 2019.

Na osnovu Inicijative, usvojene na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH,
 
SAZIVAM
 
Tematsku sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, koja će biti održana u ponedjeljak, 13. maja 2019 godine u 10,00.
 
Za tematsku sjednicu predlažem sljedeći
 
DNEVNI RED
 
1. Humanitarno-sigurnosna situacija na području Unsko-sanskog kantona, Federacije BiH
i Bosne i Hercegovine, vezano za migrantsku krizu.
 
S poštovanjem,
 
PREDSJEDAVAJUĆI
 
mr.sci. Elvir Karajbić,s.r.