08. Maj. 2019.

Na osnovu člana 98. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH,

S A Z I V A M

 

  1. vanrednu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, koja će biti održana nakon završetka 2. vanredne sjednice.

 

Za 3. vanrednu sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

  1. Usložnjavanje sigurnosne situacije u oblasti unutrašnje sigurnosti, a u vezi sa aktivnostima na uspostavi rezervnog policijskog sastava entiteta RS.

 

S poštovanjem,           

                                                                                      PREDSJEDAVAJUĆI

                                                  

                                                                                     mr.sci. Elvir Karajbić