24. Maj. 2019.

Predstavnici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (BiH), na čelu sa predsjedavajućim ovoga Doma, Elvirom Karajbićem, zajedno sa Albinom Muslićem, zastupnikom i predsjednikom Zakonodavno-pravne komisije, Mirsadom Čamdžićem, zastupnikom i predsjednikom Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Stelom Ibrović, v.d. sekretarom ovoga Doma i njihovim saradnicima, danas su održali koordinacijski sastanak sa predstavnicima Misije OSCE-a u BiH, na čelu sa ambasadorm Bruce Bertonom.

 

Tokom sastanka razgovarano je o budućim planovima i saradnji ovoga Doma i Misije OSCE-a, kao i donošenju strateških dokumenata neophodnih za rad i funkcionisanje službi, gdje je posebno naglašen Pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji, te uspostavljanje novih organizacionih jedinica.

 

U vezi s tim, prezentiran je okvirni prijedlog aktivnosti stručne službe Predstavničkog doma za buduću saradnju sa OSCE-om za 2019. godinu, sa ciljem osnaživanja i jačanja ovoga Doma. Sagovornici su također razmijenili mišljenja o brojnim drugim temama, sa posebnim osvrtom na borbu protiv korupcije, Zakon o sukobu interesa i intenzivniju saradnju ove dvije institucije.

 

Predsjedavajući Karajbić je izrazio zahvalnost ambasadoru Bertonu na dosadašnjoj podršci i saradnji OSCE-a federalnom Parlamentu u okviru raznih aktivnosti, seminara, konferencija i studijskih posjeta realiziranih u prethodnom periodu.