28. Maj. 2019.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (BiH) Elvir Karajbić susreo se danas sa zemjenikom šefa Delegacije Elmirom Camićem i regionalnom pravnom savjetnicom Međunarodnog komiteta Crvenog križa (MKCK) u BiH Nedom Dojčinović.

 

Predstavnici MKCK-a upoznali su predsjedavajućeg o mandatu i zadacima ove humanitarne organizacije, koji se prvenstveno odnose na žrtve oružanih sukoba, pružanje psiho-socijalne podrške za nestale, posjete kategoriji zatvorenika, pristup međunarodnim arhivama i mnogi drugi, te implementacija međunarodnih ljudskih prava u domaće zakonodavstvo.

 

Na sastanku su također razmijenjene informacije o pitanjima od zajedničkog interesa i razgovarano je o mogućnosti prezentiranja priručnika za međunarodno humanitarno pravo članovima Predstavničkog doma federalnog Parlamenta.

 

Predsjedavajući Karajbić je pohvalio rad MKCK-a imajući u vidu rad sa vrlo osjetljivom kategorijom, te izrazio podršku kroz saradnju MKCK-a sa komisijama i odborima Predstavničkog doma, s ciljem održavanja sastanka i prezentacije na nekoj od narednih sjednica.