10. Juni. 2019.

 

Na osnovu čl. 46. i 49., a u vezi s članom 78. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zakazujem 1. sjednicu Odbora za zdravstvo, koja će se održati u ponedjeljak,  24.06.2019. godine sa početkom u  09,00 sati.

       

Za sjednicu predlažem slijedeći:       

 

D N E V N I  R E D

 

  1. Konstituiranje Odbora za zdravstvo;
  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH, predlagač Zlatko Ercegović- skraćeni postupak;
  3. Odluka o davanju saglasnosti na Rebalans Finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2018.godinu;
  4. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019.godinu;
  5. Razno.

 

 

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta Federacije BiH (sala 320/III), u ulici Hamdije Kreševljakovića, br. 3. Sarajevo.

                                                                                            

 

                                                         

                                                                                                      PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                            

                                                                                                                             Mirsad Kacila, s.r