19. Juni. 2019.

U skladu sa  članom  49. Poslovnika Predstavničkog  doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,  sazivam  Prvu radnu- Konstituirajuću sjednicu  Komisije   za izbor i imenovanje Predstavničkog  doma Parlamenta Federacije BiH za ponedjeljak, 24.06.2019. godine, sa početkom rada u 11,30  sati.     

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

DNEVNI RED

 

1.Konstituiranje Komisije

2. Prijedlog odluke o sastavu Komisije  za evropske integracije Predstavničkog  doma

     Parlamenta Federacije BIH

3.Prijedlog odluke o   razrješenju  i izboru  predsjednika, zamjenika predsjednika i

     pojedinih članova  u određenim  radnim tijelima Predstavničkog doma

4. Tekuća pitanja

 

Sjednica će biti održana  u Sarajevu, u zgradi Parlamenta FBiH, Hamdije Kreševljakovića br. 3.,  sala broj: 103/I.

 

 

 

                                                                                                                                 PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                                                                                      Dr.Mladen Bošković, s.r.