02. Juli. 2019.

Pozivamo Vas da prisustvujete sjednici Kolegija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH koja će biti održana u ponedjeljak, 08. jula 2019. godine u 12 sati, u kabinetu predsjedavajućeg.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Dogovor oko održavanja vanredne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH radi razmatranja i usvajanja Rebalansa Budžeta FBiH za 2019. godinu i Prijedloga Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njhovih porodica. 

2. Tekuća pitanja.

 

S poštovanjem, 

 

PREDSJEDAVAJUĆI

mr.sci. Elvir Karajbić,s.r.