10. Juli. 2019.

Na osnovu člana 46., a u vezi sa članom 69. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, zakazujem 4. sjednicu Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku koja će se održati u ponedjeljak 15.07.2019. godine  sa početkom u 13 sati.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

 

  1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu – hitni postupak, 
  2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu – hitni postupak
  3. Tekuća pitanja.

 

Sjednica će se održati u Sarajevu, u zgradi Parlamenta FBIH, ul. Hamdije  Kreševljakovića 3, u sali 320/III.

 

S poštovanjem,

 

 

                                                                                                                                          PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                                                                                                    Husein Rošić, s.r.