19. Septembar. 2019.

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini (BiH) u saradnji sa Predstavničkim domom Parlamenta Federacije BiH i učešćem gostiju iz Antikorupcionog tima Vlade Federacije BiH, Ureda za saradnju i predstavljanje pred Ustavnim sudom BiH i Delegacije EU u BiH, organizovala je dvodnevni „Orijentacijiski seminar“ za sve zastupnice i zastupnike Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH u sazivu 2018-2022, u hotelu „Zenica“ u Zenici.

Cilj održavanja seminara bio je ojačati kapacitete članica i članova Parlamenta, radnih tijela i zaposlenih te omogućiti što efikasniji rad i usvajanje zakona s ciljem kvalitetnijeg zakonodavnog rada u Federaciji BiH. U okviru seminara održane su prezentacije o zakonodavnom radu, ulogama i odgovornostima radnih tijela, strukturi i zadacima Stručne službe Predstavničkog doma, kao i konkretnim prijedlozima za izvršavanje odluka Ustavnog suda, aktivnostima u oblasti borbe protiv korupcije, te obavezama BiH na putu prema EU.  

Prilikom obraćanja učesnicima seminara, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović se zahvalio OSCE-u na dosadašnjoj neizmjernoj podršci i pomoći u okviru raznih projekata, tematskih sjednica, seminara i konferencija, velikog broja studijskih posjeta, kao i bezbroj drugih aktivnosti, a sve s ciljem jačanja kapaciteta parlamentarki i parlamentaraca i unapređenja kvaliteta stručne podrške osoblja.

Osim predsjedavajućeg Zaimovića, učesnicima su se obratili i Alexander Chuplygin, zamjenik šefa Misije OSCE-a u BiH i Krassimir Nikolov, šef Sekcije za evropske integracije, politička i ekonomska pitanja Delegacije EU u BiH.