10. Septembar. 2019.

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH sazivam 5. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak i srijedu, 24. i 25. septembra 2019. godine u 10 sati.

Za 5. redovnu sjednicu predlaiem sljjedeći

 

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH / po Odluci Ustavnog suda BiH broj U-5/16 od 01.06.2017. godine (,,Službeni glasnik BiH", broj 49117) - hitni postupak,

2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima - hitni postupak,

3. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku - skraćeni postupak,

4. Prijedlog Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost Federacije BIH - skraćeni postupak

5. Prijedlog zakona o zaštiti na radu,

6. Prijedlog Zakona o hemikalijama,

7. Prijedlog Zakona o zaštiti okoliša,

8. Prijedlog Zakona o turizmu Federacije BiH,

9. Prijedlog Zakona o boravišnoj taksi Federacije BiH,

10. Nacrt Zakona o ugostiteljstvu Federacije BiH,

11. Nacrt Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata,

12. Nacrt Zakona o posredovanju u prometu nekretnina,

13. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima,

14.Nacrt Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH,

15. Strategija zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (2018-2021) i Prijedlog odluke o usvajanju Strategije zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (2018-2021),

16. Program prestrukturiranja energetskog sektora u Federaciji BiH,

17. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Bosne i Hercegovine za realizaciju projekta ”Energetska efikasnost - dodatno finansiranje”,

18. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije BIH za 2018. godinu,

19. Izvještaj o radu Vlade Federacije BiH za 2018. godinu,

20. Izvještaj o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2018. godinu,

21. Informacija o Odluci o poskupljenju plina

22. Informacija o stanju deponije Uborak Mostar (materijal dostavio Klub zastupnika DF-GS)

23. Izbori i imenovanja

 

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića br.3.

 

S poštovanjem,

 

PREDSJEDAVAJUĆI

Mirsad Zaimović