04. Oktobar. 2019.

U skladu sa članom  49. stav 3. a u vezi sa članom 65. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, sazivam 4. sjednicu Mandatno-imunitetske komisije Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za srijedu, 09.10.2019. godine, sa početkom rada u 9,30  sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:                                                                                                                      

DNEVNI RED

 

  1. Verificiranje mandata zastupniku   Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

 

Sjednica će biti održana  u Sarajevu, u zgradi Parlamenta Federacije BiH, Hamdije Kreševljakovića br. 3., u  sali broj: 103/I .

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Asim Kamber,s.r.