08. Oktobar. 2019.

Na osnovu člana 46., a u vezi sa članom 69. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, zakazujem 7. sjednicu Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku koja će se održati u utorak 08.10.2019. godine, sa početkom u 13 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 

  1. Prijedlog Zakona o doprinosima,
  2. Prijedlog Zakona o porezu na dohodak,
  3. Prijedlog Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH,
  4. Prijedlog Zakona o Registru finansijskih izvještaja,
  5. Ostala pitanja.

 

Sjednica će se održati u Sarajevu, u zgradi Parlamenta FBIH, ul. Hamdije  Kreševljakovića 3, u sali 320/III.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA

Husein Rošić, s.r.