18. Oktobar. 2019.

Predstavnici Komisije za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH su danas održali sastanak sa predstavnicima UNDP-a.

Delegaciju Komisije su činili Irfan Čengić- predsjednik Komisije, Osman Ćatić- zamjenik predsjednika Komisije i sekretar Komisije- Almedina Bulić.

Tema radnog sastanka je bila nova vizija mjesnih zajednica u okviru jedinica lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na ovom sastanku predstavnici UNDP-a su predstavili tekst prijedloga izmjena i dopuna Zakona o principima lokalne samouprave FBiH.

Ovaj tekst zakona će biti tema naredne sjednice Komisije za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.