11. Novembar. 2019.

Domaćin današnjeg sastanka, ujedno i koordinator 3. broja Biltena o evropskim integracijama parlamenata u BiH, bio je Parlament Federacije BiH koji je ovom prilikom ugostio u ime  Parlamentarne skupštine BiH Omara Filipovića, šefa Odjela za evropske poslove, koordinaciju i programe podrške Evropske unije u Sektoru za EU i Gorana Maunagu, višeg stručnog saradnika za komunikaciju i edukaciju, te u ime Skupštine Brčko Distrikta BiH Mihaila Simikića, višeg stručnog saradnika za pravna pitanja i harmonizaciju propisa.

U ime Parlamenta Federacije BiH sastanku su prisustvovali Elvira Habota, savjetnica predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za evropske integracije i međunarodne integracije i glavni koordinator Twinning projekta za PFBiH; Tatjana Lazić, viši stručni saradnik u Informaciono-dokumentacijskoj službi Zajedničke službe PFBiH; Alma Varaki, saradnik u Uredu potpredsjedavajućeg Doma naroda i Maja Nožica, viši stručni saradnik za odnose sa javnošću u Domu naroda PFBiH.

Cilj sastanka bio je dogovor članova Uređivačkog odbora u vezi sa utvrđivanjem sadržaja, raspodjelom obaveza i određivanjem rokova za dostavljanje i obradu svih materijala vezanih za objavljivanje finalnog sadržaja 3. broja Biltena. Zaključeno je da krajnji rok za objavljivanje ove zajedničke publikacije četiri parlamenta u Bosni i Hercegovini bude 31.12.2019. godine.