28. Oktobar. 2019.

U skladu sa čl. 46. i 49. stav 3. a u vezi sa članom 72. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazivam 1. sjednicu Odbora za denacionalizaciju i privatizaciju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za ponedjeljak, 28.10.2019. godine, sa početkom rada u 14.00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 

1. Usvajanje Zapisnika sa Konstituirajuće sjednice Odbora za denacionalizaciju i privatizaciju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH,

2. a) Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih
       društava i banaka u Federaciji BiH za period juli – decembar 2016. godine,

b) Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala
privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period januar – juni 2017. godine,

c) Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala
privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period juli – decembar 2017. godine,

d) Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala
privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period januar – juni 
2018. godine,

3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju
potraživanja građana u postupku privatizacije,

4. Tekuća pitanja.

 

Sjednica će se održati u Sarajevu, u zgradi Parlamenta Federacije BiH, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3., u kancelariji br. 413/IV.

PREDSJEDNIK ODBORA

Ivica Pavković, s.r.