25. Novembar. 2019.

Na Prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a u Mrkonjić-Gradu, 25. novembra 1943. godine, Bosna i Hercegovina je obnovila državnost i ideju zajedničke i nedjeljive domovine svih njenih građana i ravnopravnih naroda.

 

Pozivam vas da očuvamo ideju i tradiciju zajedničkog života, te kao graditelji nastavimo jačati identitet države Bosne i Hercegovine, posebno danas kada je usmjerena na procese evropskih i euroatlanskih integracija i suočena sa izazovima na tom putu. 

 

U ime Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i u svoje lično ime, svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine upućujem iskrene čestitke povodom 25. novembra, Dana državnosti domovine Bosne i Hercegovine.

 

                                                                                                                      Uz najiskrenije čestitke,

                                                                                                                    PREDSJEDAVAJUĆI 
 

                                                                                                                          Mirsad Zaimović