03. Decembar. 2019.

U skladu sa čl. 46. i 49. stav 3. a u vezi sa članom 75. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazivam 2. sjednicu Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za utorak, 03.12.2019. godine, sa početkom rada u 12.00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 

  1. Usvajanje Zapisnika sa 1. sjednice Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine;
  2. Informacija o provođenju kontrole validnosti diploma u postupku koji provodi Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke;
  3. Informacija o nadležnosti Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i konkretne aktivnosti koje se u sferi obrazovanja provode u JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine;
  4. Tekuća pitanja.

 

Sjednica će se održati u Sarajevu, u zgradi Parlamenta Federacije BiH, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3., u kancelariji br. 413/IV.

 

PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                                                                Dževad Adžem, s.r.