03. Decembar. 2019.

Na osnovu člana 49., a u vezi sa članom 60. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», br. 69/07, 2/08), sazivam 4. sjednicu Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda, koja će biti održana u utorak, 03.12.2019. godine s početkom u  11.00 sati  (u zgradi Parlamenta Federacije BiH, u Ovalnoj sali Gradskog vijeća – I sprat, ul. H. Kreševljakovića br. 3).

                 Za ovu sjednicu se predlaže sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

  1. Usvajanje Zapisnika 3. sjednice Komisije;
  2. Razmatranje  „Stanja u Zavodu za zabrinjavanje mentalno-invalidne djece i omladine Pazarić, Zavodu za zbrinjavanje mentalno.-invalidnih lica Drin, Zavodu za zbrinjavanje mentalno-invalidnih osoba Bakovići, Zavodu za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo i Ustanovi iz djelokuruga socijalne zaštite Ljubuški“;
  3. Razmatranje predstavki građana;
  4. Razno.

 

S poštovanjem,

                                                                                                            

                                                                               PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                                                      Mirsad Čamdžić, s.r.