04. Decembar. 2019.

U okviru Twinning projekta „Podrška Evropske unije parlamentima Bosne i Hercegovine u poslovima evropskih integracija“ 3. i 4. decembra 2019. godine održana je studijska posjeta Hrvatskom saboru kojoj su prisustvovali uposlenici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Iz Parlamenta Federacije BiH u studijskoj posjeti boravile su Elvira Habota, Ana Popović i Aida Hadžić Salkić.

Cilj posjete je bio da se osoblje parlamentarnih jedinica za evropske integracije upozna sa poslovima sličnih jedinica odgovornih za koordinaciju poslova vezanih za Evropsku uniju. Tom prilikom im je predstavljena organizacija i rad Ureda za međunarodne i evropske poslove te Odbora za evropske poslove Hrvatskog sabora.

Tokom studijske posjete organizovan je i sastanak u Ministarstvu vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske, u okviru koga je prezentiran rad Sektora za COREPER I, Sektora za evropsko pravo te Službe za države u procesu pristupanja EU i Službe za kandidate i potencijalne kandidate za EU.