09. Januar. 2019.

Na 2. sjednici Privremene komisije za izbor i imenovanje Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj 09. januara 2019.godine,  razmatrani su:

             

  1. Prijedlog sastava radnih tijela Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BIH

 

Na osnovu   člana 44. Poslovnika Predstavničkog  doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Komisija   Domu podnosi slijedeći:

 

IZVJEŠTAJ

 

AD-1  

Privremena komisija za izbor i imenovanje je usaglasila prijedloge za sastav radnih tijela u Predstavničkom domu od svih klubova  i sačinila konačni Prijedlog odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Predstavničkog doma, u 25 komisija i odbora Predstavničkog doma.Kolegij Predstavničkog doma je također učestvovao u konsultacijama o ovom pitanju.Prijedlozi su se bazirali na osnovu rezultata stranaka osvojenih na zadnjim izborima.

Za izvjestioca je, u skladu sa članom 53. Poslovnika određen Damir Mašić, predsjednik Komisije.

PREDSJEDNIK PRIVREMENE

KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE

Damir Mašić,s.r.