24. Juni. 2019.

Komisija za izbor i imenovanje Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na 2. sjednici,održanoj 24.06.2019.godine, razmatrala slijedeći:

 

             DNEVNI RED

  1. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova u pojedinim radnim tijelima Predstavničkog doma

 

Na osnovu   člana 44. Poslovnika Predstavničkog  doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Komisija   Domu podnosi slijedeći:

 

IZVJEŠTAJ

 

AD-1  

Klub  SDP BIH  je dana 21.06.2019.godine, u skladu sa PoslovnikomPredstavničkog doma, dostavio prijedlog za izmjenu u radnim tijelima. Član Zakonodavno-pravne komisije  iz reda stručnih, naučnih, kulturnih i javnih radnika  gospodin Zoran Mikulić se razrješava dužnosti člana, a na njegovo mjesto  izabire se gospođa Adna Hanić-Zalihić.

Komisija  je razmatrala navedeni prijedlog, ustanovila da je dostavljen od ovlaštenog predlagača, jednoglasno donijela odluku da se predloži ovome Domu da donese Odluku o razrješenju i izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i pojedinih članova u određenim radnim tijelima, koju Vam u prilogu dostavljamo.

U prilogu izvještaja: Prijedlog odluke

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Dr.Mladen Bošković,s.r.