15. Juli. 2019.

Komisija  za izbor i imenovanje Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na  3. sjednici, održanoj  15.7.2019. godine i nastavku 3.sjednice, održane 16.07.2019.godine  razmatralo slijedeći:

 

DNEVNI RED

 

  1. Usvajanje zapisnika sa Konstituirajuće, 1.sjednice i 2. sjednice Komisije za izbor i imenovanje Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  2. Izbor rukovodstva Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  3. Tekuća pitanja

 

Na osnovu  člana 44. Poslovnika Predstavničkog  doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Komisija  Domu podnosi slijedeći:

 

IZVJEŠTAJ

AD-1 

Komisija je jednoglasno usvopjila zapisnike sa Konstituirajuće, 1. i 2. sjednice Komisije.

 

AD-2

Dana 8.7.2019.godine  Klub poslanika SDA, Klub zastupnika HDZ BIH-HNS, Klub poslanika DF-GS, Klub poslanika SBB-Fahrudin Radončić i Klub samostalnih poslanika u Predstavničkom domu  su Komisiji za izbor i imenovanje uputili Prijedlog za razrješenje sadašnjeg predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BIH g-dina Elvira Karajbića, iz razloga formiranja nove parlamentarne većine.

Također, dana 8.7.2019.godine dostavljen je prijedlog Kluba poslanika SDA za izbor novog predsjedavajućeg Mirsada Zaimovića sa biografijom predloženog kandidata.

Klub HDZ BIH-HNS-a je istog dana dostavio prijedlog kandidata za potpredsjedavajućeg Predstavničkog doma dr.Mladena Boškovića sa biografijom predloženog kandidata.

Na osnovu člana  38.stav 3.Poslovnika Predstavničkog  doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine , prijedlog za izbor predsjedavajućeg i dva  potpredsjedavajuća  podnose klubovi zastupnika.Članom 40.propisano je da predsjedavajući Predstavničkog doma i potpredsjedavajući ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda ili iz reda ostalih.

Član 130.stav 3. predvidio je  da  ukoliko je predsjedavajući kandidat za izbor ili se radi o njegovom razrješenju , sjednicom za vrijeme izbora, odnosno razrješenja predsjedava jedan od potpredsjedavajućih Predstavničkog doma. Budući da je na Konstituirajućoj sjednici Predstavničkog  doma, održanoj dana 27.11.2018.godine  niti jedan prijedlog za potpredsjedavajućeg nije dobio potrebnu većinu, Predstavnički dom radi bez oba potpredsjedavajuća. Iz tog razloga Komisija predlaže da se najprije izabere potpredsjedavajući , kako bi mogao biti razrješen sadašnji predsjedavajući , a nakon toga da se izabere novi predsjedavajući Predstavničkog doma.

Nakon rasprave o ovoj tački dnevnoga reda, Komisija je zaključila da su prijedlozi stigli od ovlaštenih predlagača te da su ispoštovane poslovničke odredbe.Također je odlučeno , kako je predloženo, da se najprije izabere potpredsjedavajući, zatim da se razrješi dosadašnji predsjedavajući te da se izabere novi  predsjedavajući Predstavničkog doma.

  • Izbor potpredsjedavajućeg Predstavničkog doma

Komisija za izbor i imenovanje je odlučila, sa sedam glasova za i četiri uzdržana glasa , da predloži Predstavničkom domu da donese:

Prijedlog Odluke o izboru potpredsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BIH , kojom se dr. Mladen Bošković bira za potpredsjedavajućeg iz reda hrvatskog naroda.

U prilogu izvještaja:

Prijedlog Odluke i biografija kandidata

  • Razrješenje predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta FBIH.

Komisija   za izbor i imenovanje je odlučila , sa šest glasova za i pet glasova protiv, da predloži Predstavničkom domu da donese :

Prijedlog odluke o razrješenju predsjedavajućeg Predstavničkog doma mr.sc. Elvira Karajbića, iz reda bošnjačkog naroda.

U privitku izvještaja:

Prijedlog Odluke o razrješenju predsjedavajućeg Predstavničkog doma

  • Izbor predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta FBIH

Komisija za izbor i imenovanje je odlučila, sa šest glasova za i pet uzdržanih glasova , da predloži ovome Domu  da donese:

Prijedlog odluke o izboru predsjedavajućeg Predstavničkog doma, kojom se Mirsad Zaimović bira za predsjedavajućeg iz reda bošnjačkog naroda.

U prilogu izvještaja:

Prijedlog odluke sa biografijom kandidata                              

PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                                                                 Dr. Mladen Bošković,s.r.