16. Juli. 2019.

Komisija  za izbor i imenovanje Predstavničkog  doma   Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na 4. sjednici, održanoj  16.7.2019. godine  razmatrala slijedeći:

 

DNEVNI RED

 

  1. Prijedlog za izbor potpredsjedavajućeg Predstavničkog doma Paralementa FBIH.

 

Na osnovu  člana 44. Poslovnika Predstavničkog  doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Komisija  Domu podnosi slijedeći:

 

IZVJEŠTAJ

AD-1 

Komisija za izbor i imenovanje se izjašnjavala o prijedlogu Kluba DF-GS-a  o izboru potredsjedavajućeg  iz reda hrvatskoga naroda, u imenu Mare Đukić.

Komisija  za izbor i imenovanje  sa 3 glasa za, protiv 4 glasa i 4 glasa suzdržana nije prihvatila prijedlog Kluba DF-GS-a.

                                                                                     PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                                                        Dr. Mladen Bošković,s.r.