20. Novembar. 2019.

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

8. redovnu sjednicu  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za srijedu i četvrtak, 20. i 21. novembra 2019. godine u 10 sati.

Za  8. redovnu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije – skraćeni postupak,

2. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata – skraćeni postupak,

3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji privatizacije privrednih društava i banaka u FBiH, predlagač: Ismet Osmanović – skraćeni postupak,

4. Prijedlog Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju,

5. Nacrt Zakona o infrastrukturi prostornih podataka Federacije BiH,

6. Nacrt Zakona o veterinarstvu,

7. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciji Projekta Javni prijevoz Sarajevo,

8. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za finansiranje izgradnje dionice autoceste na Koridoru Vc Putnikovo Brdo – Medakovo,

9. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta FBiH za 2019. godinu za period 01.01. – 30.06.2019. godine,

10. a)Izvještaj o stanju poljoprivrede („Zeleni izvještaj“) u FBiH za 2016. godinu,

b) Izvještaj o stanju poljoprivrede („Zeleni izvještaj“) u FBiH za 2017. godinu,

c) Izvještaj o stanju poljoprivrede („Zeleni izvještaj“) u FBiH za 2018. godinu,

11. a) Izvještaj o poslovanju BH Gas-a d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu,

b) Izvještaj o poslovanju BH Gas-a d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu,

c) Izvještaj o poslovanju BH Gas-a d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu,

12. Godišnji izvještaj o poslovanju JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu,

13. Godišnji izvještaj VSTV-a BiH za 2018. godinu,

14. Informacija Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom koja se odnosi na analizu podataka dostavljenih od strane sudova i tužilaštava u FBiH u kojima je predložena i izrečena mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u FBiH u periodu 01.01.-31.12.2018. godine,

15. Izbori i imenovanja

 

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3.

S poštovanjem,

PREDSJEDAVAJUĆI

Mirsad Zaimović