04. Decembar. 2019.

Na osnovu zaključka Kolegija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH,

 

S A Z I V A M

 

Tematsku sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, koja će biti održana  u srijedu, 04. decembra 2019. godine u 11,00 sati.

Za tematsku sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

  1. Stanje u Zavodu za zbrinjavanje mentalno-invalidne djece i omladine Pazarić, Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin, Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići, Zavodu za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo i Ustanovi iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški.

 

S poštovanjem,

                                                                                                 PREDSJEDAVAJUĆI

Mirsad Zaimović