17. Decembar. 2019.

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

 

S A Z I V A M

 

9. redovnu sjednicu  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak i srijedu, 17. i 18. decembar 2019. godine u 10 sati.

 

Za  9. redovnu sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I   R E D

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u FBiH – hitni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o doprinosima – hitni postuapk,
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u FBiH -  hitni postupak,
 4. Prijedlog Budžeta FBiH za 2020. godinu – hitni postupak,
 5. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2020. godinu – hitni postupak,
 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu i procjenu plana za 2021. i 2022. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu,
 7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu i Odluku o načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2020. godinu
 8. Prijedlog Finansijskog plana-Budžeta FERK-a za 2020. godinu.

 

Dnevni red ove sjednice će biti proširen sljedećim materijalima:

 

 • Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, hitni postupak
 • Informacija o produženju važenja Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u FBiH za peridod 2015. – 2019. godine do kraja 2020. godine
 • Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu
 • Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju Projekta Živinice regionalna deponija za kruti otpad

 

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3.

S poštovanjem,

PREDSJEDAVAJUĆI

Mirsad Zaimović