16. Decembar. 2019.

Na osnovu člana 49. a u vezi sa članom 68. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH  br.69/07. i 2/08.) zakazujem 2. sjednicu Komisije za pitanja mladih, koja će se održati u ponedjeljak 16.12.2019. godine u 12.00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

  1. Prijedlog Budžeta FBiH za 2020. godinu,
  2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu i procjenu plana za 2021. i 2022. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020.godinu,
  3. Konsultacije u vezi saradnje sa Vijećem mladih FBiH,
  4. Konsultacije u vezi saradnje sa KULT-om,
  5. Konsultacije u vezi saradnje sa NVO “Perpetuum mobile”- Institut za razvoj mladih i zajednice,
  6. Tekuća pitanja.

 

Sjednica će se održati u zgradi  Parlamenta Federacije BiH, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3., Ovalna sala Gradskog vijeća 109/I. 

S poštovanjem,

 

                                                                                                      PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                                                         Nermin Muzur, s.r.