16. Decembar. 2019.

Na osnovu člana 49., a u vezi s članom 74. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, sazivam 2. sjednicu Odbora za povratak izbjeglih i raseljenih lica. Sjednica će biti održana u ponedjeljak, 16.12.2019. godine sa početkom u  14.00 sati (u zgradi Parlamenta Federacije BiH, I. kat, u Ovalnoj sali Gradskoa vijeća – ul. H. Kreševljakovića br. 3).

Za ovu sjednicu se predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

  1. Usvajanje zapisnika 1. sjednice Odbora;
  2. Razmatarnje Prijedloga Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu;
  3. Razno.

 

S poštovanjem,

                                                                                   PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                                            Marijan Klaić, s.r.