13. Maj. 2019.

U skladu sa članom  49. stav 3. a u vezi sa članom 65. Poslovnika  Predstavničkog doma  Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, sazivam 3. sjednicu Mandatno-imunitetske komisije Predstavničkog  doma Parlamenta Federacije BiH za ponedjeljak, 13.05.2019. godine, sa početkom rada u 9,30  sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

                                                                                                                               

DNEVNI RED

 

  1. Verificiranje mandata zastupnicima  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

 

Sjednica će biti održana  u Sarajevu, u zgradi Parlamenta Federacije BiH, Hamdije Kreševljakovića br. 3., u  sali broj 320/III.

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

 

   Asim Kamber,s.r.