09. Oktobar. 2019.

Mandatno-imunitetska komisija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na 4. sjednici, održanoj  09.10.2019. godine  razmatrala :

Verifikaciju mandata poslaniku  Predstavničkog domu Parlamenta Federacije BiH :  Jukanović Enveru

U skladu sa  članom 44. stav 2. Poslovnika  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Komisija Domu podnosi slijedeći:

 

 IZVJEŠTAJ

 

AD-1

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine dostavila je Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine dana 02.10.2019. godine  Odluku  o prestanku mandata i dodjeli mandata sljedećem kvalificiranom  kandidatu, kojom se :

Tulumović Denijalu,  poslaniku u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izabranom na Općim izborima 2018. godine sa liste  političkog subjekta SDA-Stranka demokratske akcije, utvrđuje prestanak mandata s danom 29.07.2019. godine, a iz razloga imenovanja na funkciju premijera Tuzlanskog kantona.

S tim u vezi, postupajući po odredbama člana 1.10. stava (1) tačke 1. i stava  (2) ,   člana 2.9.stava  (1) tačke 14. te člana 10.8.stava (2)  Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, Centralna izborna komisija BIH je  mandat poslanika u Predstavničkom domu dodijelila:

Jukanović Enveru, slijedećem kvalificiranom kandidatu sa liste političkog subjekta SDA-Stranka demokratske akcije.

Uzimajući u obzir naprijed navedeno, Mandatno-imunitetska komisija predlaže Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da verifikuje mandat  poslaniku Jukanović Enveru.

 

U skladu sa članom  53. Poslovnika za izvjestioca  je određen Asim Kamber,  predsjednik  Mandatno-imunitetske komisije.

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                                                          Asim Kamber,s.r.