14. Januar. 2020.

U skladu sa čl. 46. i 49. stav 3. a u vezi sa članom 79. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazivam 8. sjednicu Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za utorak, 14.01.2020. godine, sa početkom rada u 10.00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 

  1. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH;
  2. Izvještaj o provedenim aktivnostima na pripremi Programa utroška sredstava novčanih podrški i Pravilnika o ostvarivanju prava na novčane podrške u 2020. godini;
  3. Inicijativa za održavanjem Tematske sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na kojoj će se raspravljati o stanju poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja;
  4. Izvještaj o provedenim aktivnostima na kontroli investicijskih projekata iz 2012. godine dostavljenih od Federalne uprave za inspekcijske poslove (Odjel za poljoprivredu);
  5. Tekuća pitanja.

 

Sjednica će se održati u Sarajevu, u zgradi Parlamenta Federacije BiH, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3., u sali Gradske uprave 320/III.

 

PREDSJEDNIK ODBORA

Ahmed Džubur, s. r.