17. Decembar. 2019.

U skladu sa članom 49. Poslovnika Predstavničkog  doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine  sazivam  5. sjednicu  Komisije   za izbor i imenovanje Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za utorak,17.12.2019. godine.       

Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

DNEVNI RED

 

1.Prijedlog Odluke o potvrđivanju Odluke o razrješenju i imenovanju članova Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine

2.Prijedlog odluke o razrješenju i izboru predsjednika , zamjenika predsjednika i članova u pojedinim radnim tijelima Predstavničkog doma PFBIH.

 

NAPOMENA: Sjednica će biti održana u vrijeme pauze  između dvije sjednice Predstavničkog doma.

 

Sjednica će biti održana  u Sarajevu, u zgradi Parlamenta FBiH, Hamdije Kreševljakovića br. 3., sala broj: 103/I.

 

                                                                                                                                 PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                                                                                     Dr.Mladen Bošković, s.r.