23. Decembar. 2019.

Danas u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (FBIH) upriličen je tradicionalni prednovogodišnji prijem za predstavnike medija koji prate rad Predstavničkog doma Parlamenta FBiH. Kao domaćini susreta predsjedavajući Mirsad Zaimović i potpredsjedavajući Mladen Bošković obratili su se predstavnicima medija s ciljem informisanja javnosti o radu Predstavničkog doma u 2019. godini.

“Predstavnički dom Parlamenta FBiH, u odgovornosti prema građanima, imao je 17 sjednica. Usvojeno je 57 prijedloga i nacrta zakona. Tretirano je 40 Izvještaja o radu privrednih društava, institucija, agencija i njihovih upravnih odbora. Anlizom broja tačaka dnevnog reda, u 57 tačaka razmatralo se i odlučivalo o prijedlozima i nacrtima zakona, dok se u 59 tačaka raspravljalo i odlučivalo o izvještajima, prijedlozima odlukama, informacijama, planovima i strategijama“, informisao je Zaimović, te dodao da je potrebno naglasiti održavanje tematske sjednice na kojoj se pažljivo razmatralo i sagledalo stanje u četiri ustanove u FBiH s posebnim akcentom na Zavod za zbrinjavanje mentalno-invalidne djece i omladine Pazarić koja je proizvela zaključke i učvrstila koordinaciju predstavnika Vlade sa predstavnicima Vijeća i Udruženja roditelja s ciljem operacionaliazacije istih.

Nakon kratkog osvrta na aktivnosti koje su se realizirale u 2019. godini, značajna pažnja je posvećena programu i planu rada Predstavničkog doma za 2020. godinu. Tom prilikom rukovodstvo Predstavničkog doma je informisalo medije da će dom usvojiti Program rada koji će biti dostupan javnosti, nastaviti raditi s međunarodnim partnerima i delegacijom EU u Bosni i Hercegovini kroz implementaciju trećeg Twining projekta i svoje obaveze izvršavati u postavljenim rokovima.

Rad Predstavničkog doma u 2019. godinu ocijenjen je uspješnim i takav trend će se sigurno nastaviti.

 

                                                                            Kabinet predsjedavajućeg Predstavničkog doma

                                                                        Parlamenta Federacije BiH