14. Januar. 2020.

U okviru današnje tematske sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (BIH) pod nazivom „Ispunjavanje obaveza Bosne i Hercegovine iz Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice – status implementacije u Federaciji BiH“, održan je sastanak predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti sa direktorom Sekretarijata Energetske zajednice gospodinom Janezom Kopačom.

Na početku sastanka predsjedavajući Predstavničkog doma Mirsad Zaimović je pozdravio učesnike sastanka ali i inicijativu Odbora za energetiku, rudarstvo i industriju Predstavničkog doma za održavanje tematske sjednice posvećene ispunjavanju obaveza BiH iz Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice kao priliku koja će rezultirati zajedničkim zaključcima i sagledavanjem statusa implementacije obaveza po Ugovoru.

Tom prilikom učesnici sastanka su razmijenili mišljenja i naglasili da je veoma važno da se ove aktivnosti provode na nivou države Bosne i Hercegovine kao potpisinice Ugovora, ali da je današnja sjednica izvrsna prilika da zastupnici razmatraju mnoga pitanja iz energetskog sektora.

Učesnici sastanka su predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović, direktor Sekretarijata Energetske zajednice Janez Kopač, zamjenik šefa delegacije EU Khaldoun Sinno, pomoćnik ministra za energetiku Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Vijeću ministatra BiH Admir Softić, minister federalnog ministrstva energije, rudarstva i industrije Nermina Džindića, ministrica federalnog ministarstva okoliša i turizma Edita Đapo, članovi Kolegija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH i članovi Odbora za energetiku, rudarstvo i industriju Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.