13. Januar. 2020.

Dana 13.01.2020. godine održana je 6. sjednica Komisije za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH ( u daljem tekstu: Komisija). Sjednici je prisustvovalo 9 (devet) članova Komisije, pa je po tom osnovu Komisija mogla meritorno i punopravno da radi i odlučuje.

Pored članova Komisije, sjednici su prisustvovali i gosti: Enver Išerić  - predstavnik Federalnog ministarstva pravde, Šukrija Bakšić - član Komisije za realizaciju projekta Statusi mjesnih zajednica u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine – nivo Federacije Bosne i Hercegovine (UNDP projekat), Majda Ganibegović, Jasmina Islambegović – ispred UNDP-a i Vesna Travljanin, Selma Fišek i Gregor Jurišić – ispred Saveza općina i gradova Federacije BiH.

Komisija je prema jednoglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrala sljedeće tačke dnevnog reda:

 

 1. Pregled izvršenja Budžeta na stavci 6141 – Tekući transferi drugim nivoima i fondovima – KANTONI i OPĆINE za 2015., 2016., 2017., 2018. i 2019. godinu,
 2. Usvajanje zaključaka za Inicijativu za donošenje izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi FBiH sa fokusom na mjesne zajednice (UNDP projekat) i
 3. Tekuća pitanja.

 

Na osnovu člana 44., a u vezi sa članom 67. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Komisija podnosi sljedeći:

 

I Z V J E Š T A J

 

 1. Pregled izvršenja Budžeta na stavci 6141 -  Tekući transferi drugim nivoima i fondovima – KANTONI i OPĆINE za 2015., 2016., 2017., 2018. i 2019. godinu

 

Predsjednik Komisije Irfan čengić je upoznao prisutne članove Komisije sa informacijom da je dana 03.01. 2020. godine uputio zastupničko pitanje Federalnom ministarstvu finansija putem kojeg je tražio da mu se dostave za potrebe održavanja 6. sjednice Komisije podatci koji se odnose na sljedeće:

 • Detaljan pregled izvršenja Budžeta na stavci 6141 – Tekući transferi drugim nivoima i fondovima – KANTONI i OPĆINE za 2015., 2016., 2017., 2018. i 2019. godinu;
 • Tabelarni pregled po godinama, kojim jedinicama lokalne samouprave i kantonima su dodijeljena sredstva, u kojem iznosu, za koji program sa ove budžetske stavke;
 • Da se dostavi pismeno obrazloženje po kojim kriterijima i na koji način se vrši raspodjela sa ove budžetske stavke.

 

Obzirom na činjenicu da tražene informacije nisu dostavljene u navedenom roku niti je sjednici Komisije prisustvovao ovlašteni predstavnik Federalnog ministarstva finansija, predjednik Komisije je predložio, a zatim stavio na glasanje zaključke koji su jednoglasno podržani, a glase:

 

 1. Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH zahtjeva od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da dostavi Informaciju sa detaljnim pregledom izvršenja Budžeta na stavci 6141 – Tekući transferi drugim nivoima i fondovima – KANTONI i OPĆINE za 2015., 2016., 2017., 2018. i 2019. godinu;
 1. Informacija treba da sadrži tabelarni pregled po godinama, kojim jedinicama lokalne samouprave i kantonima su dodijeljenja sredstva, u kojem iznosu, za koji program sa navedene budžetske stavke;
 1. Informacija treba da sadrži obrazloženje kriterija i načina po kojima se vrši raspodjela sredstava sa ove budžetske stavke;
 1. Nakon što dobije tražene podatke, Komisija za lokalnu samoupravu će pripremiti kompletnu Informaciju i detaljno izvijestiti Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH o ovim pitanjima.

 

 1. Usvajanje zaključaka za Inicijativu za donošenje izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi FBiH sa fokusom na mjesne zajednice (UNDP projekat)

 

Predsjednik Komisije Irfan čengić je podsjetio prisutne članove Komisije i goste na činjenicu da je Komisija na prošloj  5. sjednici Komisije obavila raspravu o ovoj Inicijativi i ostala dužna glasati o predloženim zaključcima,  te da je tada uvodno izlaganje dala  Mersiha Ćurčić, predstavnica UNDP u BiH i veoma  detaljno upoznala prisutne članove Komisije sa Inicijativom za Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o principima lokalne samouprave Federacije BiH sa posebnim naglaskom na novu viziju mjesnih zajednica. Također, prisutnim članovima Komisije obratili su se i Šukrija Bakšić i Enver Išerić u svojstvu članova Komisije za realizaciju projekta Statusi mjesnih zajednica u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine – nivo Federacije Bosne i Hercegovine.

Nakon uvodnog izlaganja, Komisiji se obratila i tada prisutna  Selma Fišek ispred Saveza općina i gradova Federacije BiH i iznijela zaključak Predsjedništva Saveza kojim se jednoglasno podržavaju izmjene Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH u cjelini odnosno Inicijativa za izmjene Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH u okviru cjelovitih promjena ovog Zakona.

Predsjednik Komisije je predložio i stavio na glasanje zaključke koji su jednoglasno prihvaćeni od strane prisutnih članova Komisije, i to:

 1. Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine podržava Inicijativu za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj smaoupravi FBiH koja se odnosi na izmjene i dopune u dijelu zakona o statusu mjesnih zajednica.
 1. Tekst prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj smaoupravi FBiH dostavljamo u prilogu ovog zaključka.
 1.  Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine poziva Vladu Federacije Bosne i Hercegovine da do 28.02.2020.godine u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog pomenutog Zakona, jer se isti nalazi u Programu rada Vlade FBiH za 2019.godinu što nije implementirano.
 1. Ukoliko Vlada FBiH ne dostavi Prijedlog Zakona u parlamentarnu proceduru do 28.02.2020.godine, Komisija za lokalnu smaoupravu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH će održati sjednicu na kojoj će razmatrati dalje aktivnosti.

 

3.Tekuća pitanja

Pod tekućim pitanjima, Komisija je razmatrala pristigle inicijative vezane za općinu Bosanska Krupa, Lukavac i Zavidovići u vezi sticanja statusa grada. Nakon što su obavili diskusiju i iznijeli svoje prijedloge i sugestije, članovi Komisije su jednoglasno podržali sljedeće zaključke:

 

 1. Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zadužuje stručne službe da dostave članovima Komisije materijale vezane za inicijative općina Bosanska Krupa, Lukavac i Zavidovići u vezi sticanja statusa grada.
 1. Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zadužuje stručne službe da dostave članovima Komisije materijale vezane za inicijativu Općine Banovići, vezanu za izmjenu naziva naseljenih mjesta. Pored materijala za inicijativu, članovima Komisije treba  dostaviti i materijale zakonodavnog okvira vezanog za nazive naseljenih mjesta u FBiH.
 1. Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zadužuje predsjednika Komisije da organizuje posjetu svim kantonima u FBiH i sastanak  sa predstavnicima kantona, lokalnih samouprava iz tih kantona i predstavnika Saveza općina i gradova na temu poboljšanja zakonodavnog okvira za rad jedinica lokalne samouprave.
 1. Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zadužuje predsjednika Komisije da organizuje posjetu radnim tijelima Narodne skupštine Republike srpske i Skupštine Brčko Distrikta na temu saradnje i harmonizacije zakonodavstva iz oblasti lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini.

 

Za izvjestioca Komisije na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, koji će razmatrati ovaj materijal, određen je Irfan Čengić, predsjednik Komisije za lokalnu samoupravu.

 

                                                                                             PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                                                                 Irfan Čengić