14. Januar. 2020.

Na osnovu zahtjeva Odbora za energetiku, rudarstvo i industriju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

 

S A Z I V A M

 

Tematsku sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, koja će biti održana  u utorak, 14. januara 2020. godine u 11,00 sati.

Za tematsku sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

  1. Ispunjavanje obaveza Bosne i Hercegovine iz Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice – status implementacije u Federaciji BiH.

 

S poštovanjem,

                                                                                                PREDSJEDAVAJUĆI

                                                                                                                                                    Mirsad Zaimović