29. Januar. 2020.

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

10. redovnu sjednicu  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za srijedu, 29. januara 2020. godine u 10 sati.

Za  10. redovnu sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I   R E D

 

 1. Prijedlog Zakona o visini stope zatezne kamate – hitni postupak,

 2. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH – hitni postuapk,

 3. Prijedlog Zakona o specijalnoj edukacijsko-rehabilitacijskoj, logopedsko-audiološkoj i socijalno-pedagoškoj djelatnosti, predlagač: Meliha Bijedić -  hitni postupak,

 4. Prijedlog Zakona o porezu na ugljovodonike u FBiH – skraćeni postupak,

 5. Prijedlog Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u FBiH, predlagač: Lana Prlić – skraćeni postupak,

 6. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o drumskom prijevozu u FBiH, predlagač: Irfan Čengić – skraćeni postupak,

 7. Nacrt Zakona o građevinskom zemljištu u FBiH,

 8. Nacrt Zakona o reprodukcionom materijalu šumskog i ukrasnog drveća i grmlja,

 9. Nacrt Programa rada Predstavničkog doma Parlamenta FBiH,

 10. Program prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u FBiH,

 11. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Javni prijevoz Sarajevo – Dio 2,

 12. a)Izvještaj o radu i poslovanju RTV FBiH za 2014. godinu,

  b) Izvještaj o radu i poslovanju RTV FBiH za 2015. godinu,

  c) Izvještaj o radu i poslovanju RTV FBiH za 2016. godinu,

  d) Izvještaj o radu i poslovanju RTV FBiH za 2017. godinu,

 13. Izbori i imenovanja

                                                      

  Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3.

  S poštovanjem,

PREDSJEDAVAJUĆI

Mirsad Zaimović