28. Januar. 2020.

Na osnovu člana 49. a u vezi sa članom 68. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH  br.69/07. i 2/08.) zakazujem 3. sjednicu Komisije za pitanja mladih, koja će se održati u utorak 28.01.2020. godine u 11.00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

  1. Usvajanje zapisnika 2. sjednice Komisije,
  2. Prijedlog Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i mloljetnicima u FBiH, predlagač Lana Prlić,
  3. Plan i program rada Komisije za pitanja mladih,
  4. Nacrt Programa rada Predstavničkog doma Parlamenta FBiH,
  5. Tekuća pitanja.

 

Sjednica će se održati u zgradi  Parlamenta Federacije BiH, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3.,  soba 413/IV.

S poštovanjem,

 

                                                                                                      PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                                                         Nermin Muzur, s.r.