29. Januar. 2020.

U skladu sa članom  49. stav 3. a u vezi sa članom 65. Poslovnika  Predstavničkog doma  Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, sazivam 6. sjednicu Mandatno-imunitetske komisije Predstavničkog  doma Parlamenta Federacije BiH za srijedu, 29.01.2020. godine, sa početkom rada u 9,30  sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

                                                                                                                               

DNEVNI RED

 

  1. Verificiranje mandata zastupniku   Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

 

Sjednica će biti održana  u Sarajevu, u zgradi Parlamenta Federacije BiH, Hamdije Kreševljakovića br. 3., u  Ovalnoj  sali Gradskog vijeća,  broj: 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

 

   Asim Kamber,s.r.