29. Mart. 2019.

Dana 29.03.2019. godine održana je druga redovna sjednica Komisije za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH ( u daljem tekstu: Komisija).

Sjednici je prisustvovao dovoljan broj članova Komisije, pa je po tom osnovu Komisija mogla meritorno i punopravno da radi i odlučuje.

Za sjednicu je predložen i jednoglasno usvojen sljedeći dnevni red:

 

  1. Radni materijal Zakona o izmjenama zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave;
  2. Priprema Sporazuma između Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH i Saveza općina i gradova Federacije BiH i
  3. Diskusija o ustavnim i zakonskim uslovima za dodjeljivanje statusa grada jedinicama lokalne samouprave.

 

Komisija nakon jednoglasno usvojenog dnevnog reda podnosi sljedeći

 

I Z V J E Š T A J

 

Ad-1 Radni materijal Zakona o izmjenama zakona o federalnim ministarstvima i  

        drugim tijelima federalne uprave

 

Nakon što je predsjednik Komisije upoznao prisutne članove Komisije sa Radnim materijalom Zakona o izmjenama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave uslijedila je diskusija. Prisutni članovi Komisije su iznijeli svoje prijedloge, primjedbe i sugestije, te na koncu jednoglasno usvojili sljedeći

 

Zaključak

 

Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH će uz pomoć Federalnog ministarstva pravde  raditi na radnom materijalu Prijedloga Zakona kojim će se u nazivu Ministarstva pravde Federacije BiH promijeniti naziv u „Ministarstvo pravde i lokalne samouprave Federacije BiH“ u skladu sa zahtjevom sa Kongresa lokalnih vlasti iz 2007. godine, a djelokrug i nadležnosti ministarstva će biti propisane drugim propisima.

 

Ad-2 Priprema Sporazuma između Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH i 

         Saveza općina i gradova Federacije BiH

 

Komisija za lokalnu samoupravu je utvrdila Prijedlog Sporazuma o saradnji između Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH i Saveza općina i gradova Federacije BiH. Komisija će uputiti tekst Sporazuma predsjedavajućem Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH gosp. Elviru Karajbiću da isti potpiše u ime Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Na potpisivanje Sporazuma između Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i Saveza općina i gradova FBiH pozivaju se svi predstavnici Komisije za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

 

Ad-3 Diskusije o ustavnim i zakonskim uslovima za dodjeljivanje statusa grada jedinicama 

         lokalne samouprave

 

Komisija je obavila diskusiju o ovoj tački dnevnog reda  s tim da nakon obavljene diskusije o navedenoj temi nije bilo zaključaka.

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

                                                      PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FBiH

                                                                     IRFAN ČENGIĆ,s.r.